Categorie

Waterzuivering

Concept

Uitbreiding van de waterzuivering
Beluchtingsbekken van 5000 m³
Nabezinktank van 700 m²
Bufferbekken van 2200 m³

Tanks

Aërobie: 33 m – Hoogte 6 m
Nabezinktank Diameter: 29 m – Hoogte 4 m (zuigbrug)
Bufferbekken Diameter 22 m – Hoogte 6 m

Toelevering

Doorvoerstukken
Centrale kolom & betonnen overstortgoot NBT

Ontwerp

OIS