Agri

Mest, slib en digestaat

In een tijdsperiode van één week wordt een mestopslag gebouwd van 1 miljoen liter, vanaf de vloer tot en met de wand. De mestopslagtanks worden gestort in HSR-beton (Hoog-Sulfaat-Resistent) en voldoen aan de strenge voorschriften van het VERITAS-controlebureau. Mestverwerkingsinstallaties worden handig en eenvoudig uitgevoerd op hoogtes van 4, 5 en 6m of meer.

Opslag Mest, slib en digestaat

Industriëel

Chemische producten, proceswater en drinkwater

Als gevolg van het naadloos uitvoeren van de betontanks zijn deze uitermate geschikt voor de opslag van proper water of proceswater, alsook voor drinkwater. Omdat deze tanks als één monolitisch geheel worden gebouwd, is de uitvoering zowel van toepassing voor ondergrondse en bovengrondse constructies.

Opslag Mest & Slib