Nabezinktanks

Het naadloos uitvoeren van tanks in ter plaatse gestort beton is het ideale uitgangspunt voor een nabezinktank. De toevoerleiding wordt in de centrale kolom ingestort. De vloer wordt onder helling gestort. Dit volgens de opdrachtgever zijn wens. Een slibput wordt uitgevoerd volgens de Bio-Dynamics-standaard. Op vraag van de opdrachtgever kan Bio-Dynamics ook de rakelbrug en de overstortgoot mee uitvoeren binnen de opdracht.

Nabezinktanks

Buffertanks

Vaak vereist de procesoptimalisatie ook de opslag van verschillende half-afgewerkte materialen en/of eindproducten. Wat ook typerend is bij de opslag van afvalwaters, afkomstig uit een eigen waterzuiveringsstation, is de aanleg en het gebruik van de bufferbekkens. Deze bufferbekkens of -tanks kunnen, op vraag van de klant, worden voorzien van een hoog-kwalitatieve, zuurbestendige lining uit HDPE of, indien nodig, een Epoxy coating.

Buffertanks

Rooster- & pompputten

Op heel eenvoudige wijze worden, onder de grond, kleine putten gestort. Een duurzame, zuurbestendige lining wordt aangebracht binnen in de bekisting, voor de betonstort. Is het uw wens de mogelijke reukhinder te verminderen of te vermijden? Of wil u bovenop de put ook installaties kunnen plaatsen? In dat geval kan ook meteen een uiterst stevig betondak worden voorzien. In dit betondak worden vervolgens alle nodige deksels mooi ingewerkt.

Rooster- & pompputten

Beluchtingsbekkens

Beluchtingstanks vormen de hoofdaktiviteit van de tankenbouw. Ronde tanks zijn de meest economische uitvoering van een waterzuivering. Hierbij worden tanks meestal uitgevoerd op een hoogte van 7 m à 12 m om de meest efficiënte opname van zuurstof te bekomen. Het uitvoeren van concentrische constructies bieden voordelen t.a.v. gecombineerde oxidatie en nutriëntverwijdering. Bio-Dynamics staat in voor de bouw van de tanks en, indien gewenst, ook voor de productie, de levering en de installatie van de beluchtingsramen met bijhorende piping.

Beluchtingsbekken